خرید کارت پلی استیشن پلاس


سرویس پلی استیشن پلاس در سال 2010 به‌وسیله سونی رونمایی شد. کاربرانی که عضو این سرویس می‌شوند از مزایای قابل توجهی بهره می‌برند. با خرید حساب کاربری Playstation Plus می‌توانید مجوز شرکت در بازی‌های چند نفره را دریافت کنید. سونی برای تشویق بازیکنان به عضویت در این سرویس، تخفیف‌های ویژه‌ای را در فروشگاه پلی استیشن درنظر گرفته است. همچنین ماهانه دو بازی رایگان برای  اعضای سرویس پلی استیشن پلاس منتشر می‌شود. 

مقایسه کالا (0)


Playstation Plus 12 Month UAE فیزیکی
Playstation Plus 12 Month UAE فیزیکی
کارت پلی استیشن پلاس یک ساله امارات - فیزیکی
Playstation Plus 12 Month UAE فیزیکی
کارت پلی استیشن پلاس یک ساله امارات - فیزیکی
غیرقابل دسترس
Playstation Plus 12 Month UK دیجیتالی
Playstation Plus 12 Month UK دیجیتالی
کد پلی استیشن پلاس یک ساله انگلستان - دیجیتالی
Playstation Plus 12 Month UK دیجیتالی
کد پلی استیشن پلاس یک ساله انگلستان - دیجیتالی
غیرقابل دسترس
Playstation Plus 12 Month US دیجیتالی
Playstation Plus 12 Month US دیجیتالی
کد پلی استیشن پلاس یک ساله آمریکا - دیجیتالی
Playstation Plus 12 Month US دیجیتالی
کد پلی استیشن پلاس یک ساله آمریکا - دیجیتالی
غیرقابل دسترس
Playstation Plus 12 Month US فیزیکی
Playstation Plus 12 Month US فیزیکی
کارت پلی استیشن پلاس یک ساله آمریکا - فیزیکی
Playstation Plus 12 Month US فیزیکی
کارت پلی استیشن پلاس یک ساله آمریکا - فیزیکی
غیرقابل دسترس
Playstation Plus 12 Month UAE دیجیتالی
Playstation Plus 12 Month UAE دیجیتالی
کد پلی استیشن پلاس یک ساله امارات - دیجیتالی
Playstation Plus 12 Month UAE دیجیتالی
کد پلی استیشن پلاس یک ساله امارات - دیجیتالی
غیرقابل دسترس
Playstation Plus 3 Month US دیجیتالی
Playstation Plus 3 Month US دیجیتالی
کد پلی استیشن پلاس سه ماهه آمریکا - دیجیتالی
Playstation Plus 3 Month US دیجیتالی
کد پلی استیشن پلاس سه ماهه آمریکا - دیجیتالی
غیرقابل دسترس
Playstation Plus 3 Month UAE فیزیکی
Playstation Plus 3 Month UAE فیزیکی
کارت پلی استیشن پلاس سه ماهه امارات - فیزیکی
Playstation Plus 3 Month UAE فیزیکی
کارت پلی استیشن پلاس سه ماهه امارات - فیزیکی
غیرقابل دسترس
Playstation Plus 3 Month US فیزیکی
Playstation Plus 3 Month US فیزیکی
کارت پلی استیشن پلاس سه ماهه آمریکا - فیزیکی
Playstation Plus 3 Month US فیزیکی
کارت پلی استیشن پلاس سه ماهه آمریکا - فیزیکی
غیرقابل دسترس
Playstation Plus 3 Month UK دیجیتالی
Playstation Plus 3 Month UK دیجیتالی
کد پلی استیشن پلاس سه ماهه انگلستان - دیجیتالی
Playstation Plus 3 Month UK دیجیتالی
کد پلی استیشن پلاس سه ماهه انگلستان - دیجیتالی
غیرقابل دسترس
PlayStation Plus 3 Month UAE دیجیتالی
PlayStation Plus 3 Month UAE دیجیتالی
کارت پلی استیشن پلاس سه ماهه امارات - دیجیتالی
PlayStation Plus 3 Month UAE دیجیتالی
کارت پلی استیشن پلاس سه ماهه امارات - دیجیتالی
غیرقابل دسترس
Playstation Plus 1 Month UK دیجیتالی
Playstation Plus 1 Month UK دیجیتالی
کد پلی استیشن پلاس یک ماهه انگلستان - دیجیتالی
Playstation Plus 1 Month UK دیجیتالی
کد پلی استیشن پلاس یک ماهه انگلستان - دیجیتالی
غیرقابل دسترس
Playstation Plus 3 Month UK فیزیکی
Playstation Plus 3 Month UK فیزیکی
کارت پلی استیشن پلاس سه ماهه انگلستان - فیزیکی
Playstation Plus 3 Month UK فیزیکی
کارت پلی استیشن پلاس سه ماهه انگلستان - فیزیکی
غیرقابل دسترس
Playstation Plus 1 Month UAE دیجیتالی
Playstation Plus 1 Month UAE دیجیتالی
کد پلی استیشن پلاس یک ماهه امارات - دیجیتالی
Playstation Plus 1 Month UAE دیجیتالی
کد پلی استیشن پلاس یک ماهه امارات - دیجیتالی
غیرقابل دسترس
Playstation Plus 1 Month US دیجیتالی
Playstation Plus 1 Month US دیجیتالی
کد پلی استیشن پلاس یک ماهه آمریکا - دیجیتالی
Playstation Plus 1 Month US دیجیتالی
کد پلی استیشن پلاس یک ماهه آمریکا - دیجیتالی
غیرقابل دسترس
Playstation Plus 1 Month UAE فیزیکی
Playstation Plus 1 Month UAE فیزیکی
کارت پلی استیشن پلاس یک ماهه امارات - فیزیکی
Playstation Plus 1 Month UAE فیزیکی
کارت پلی استیشن پلاس یک ماهه امارات - فیزیکی
غیرقابل دسترس
Playstation Plus 14 Day UK دیجیتالی
Playstation Plus 14 Day UK دیجیتالی
کد پلی استیشن پلاس چهارده روزه انگلستان - دیجیتالی
Playstation Plus 14 Day UK دیجیتالی
کد پلی استیشن پلاس چهارده روزه انگلستان - دیجیتالی
غیرقابل دسترس
Playstation Plus 12 Month JPN دیجیتالی
Playstation Plus 12 Month JPN دیجیتالی
کد پلی استیشن پلاس یک ساله ژاپن - دیجیتالی
Playstation Plus 12 Month JPN دیجیتالی
کد پلی استیشن پلاس یک ساله ژاپن - دیجیتالی
غیرقابل دسترس
Playstation Plus 12 Month UK فیزیکی
Playstation Plus 12 Month UK فیزیکی
کارت پلی استیشن پلاس یک ساله انگلستان - فیزیکی
Playstation Plus 12 Month UK فیزیکی
کارت پلی استیشن پلاس یک ساله انگلستان - فیزیکی
غیرقابل دسترس
Playstation Plus 3 Month JPN دیجیتالی
Playstation Plus 3 Month JPN دیجیتالی
کد پلی استیشن پلاس سه ماهه ژاپن - دیجیتالی
Playstation Plus 3 Month JPN دیجیتالی
کد پلی استیشن پلاس سه ماهه ژاپن - دیجیتالی
غیرقابل دسترس
نمايش 1 تا 19 از 19 (1 صفحه)
پلی استیشن پلاس, playstation plus