حافظه جانبی PS5


در این صفحه می‌توانید انواع مدل‌های حافظه SSD پلی استیشن 5 را مشاهده و برای خرید اقدام کنید.


Corsair MP600 Pro LPX SSD - PS5 Edition - 2TB
Corsair MP600 Pro LPX SSD - PS5 Edition - 2TB
SSD PCIe gen 4
Corsair MP600 Pro LPX SSD - PS5 Edition - 2TB
SSD PCIe gen 4
ADDLINK ADDGAME A95 A Series SSD with Heatsink - 2TB
ADDLINK ADDGAME A95 A Series SSD with Heatsink - 2TB
PCIe Gen 4
ADDLINK ADDGAME A95 A Series SSD with Heatsink - 2TB
PCIe Gen 4
Samsung 980 Pro SSD with Heatsink - 1TB
Samsung 980 Pro SSD with Heatsink - 1TB
SSD PCIe gen 4
Samsung 980 Pro SSD with Heatsink - 1TB
SSD PCIe gen 4
WD_BLACK SN850 SSD with Heatsink for PS5 - 2TB
WD_BLACK SN850 SSD with Heatsink for PS5 - 2TB
SSD PCIe gen 4
WD_BLACK SN850 SSD with Heatsink for PS5 - 2TB
SSD PCIe gen 4
WD_BLACK SN850 SSD with Heatsink for PS5 - 1TB
WD_BLACK SN850 SSD with Heatsink for PS5 - 1TB
SSD PCIe gen 4
WD_BLACK SN850 SSD with Heatsink for PS5 - 1TB
SSD PCIe gen 4
MSI Spatium M480 Play SSD - 1TB
MSI Spatium M480 Play SSD - 1TB
SSD PCIe gen 4
MSI Spatium M480 Play SSD - 1TB
SSD PCIe gen 4
Samsung 980 Pro SSD with Heatsink - 2TB
Samsung 980 Pro SSD with Heatsink - 2TB
SSD PCIe gen 4
Samsung 980 Pro SSD with Heatsink - 2TB
SSD PCIe gen 4
ADDLINK ADDGAME A95 A Series SSD with Heatsink - 1TB
ADDLINK ADDGAME A95 A Series SSD with Heatsink - 1TB
PCIe Gen 4
ADDLINK ADDGAME A95 A Series SSD with Heatsink - 1TB
PCIe Gen 4
Corsair MP600 Pro LPX SSD - PS5 Edition - 1TB
Corsair MP600 Pro LPX SSD - PS5 Edition - 1TB
SSD PCIe gen 4
Corsair MP600 Pro LPX SSD - PS5 Edition - 1TB
SSD PCIe gen 4
ناموجود
ADDLINK ADDGAME A95 A Series SSD with Heatsink - 4TB
ADDLINK ADDGAME A95 A Series SSD with Heatsink - 4TB
PCIe Gen 4
ADDLINK ADDGAME A95 A Series SSD with Heatsink - 4TB
PCIe Gen 4
تماس بگیرید
WD_BLACK SN850 SSD with Heatsink - 2TB
WD_BLACK SN850 SSD with Heatsink - 2TB
SSD PCIe gen 4
WD_BLACK SN850 SSD with Heatsink - 2TB
SSD PCIe gen 4
ناموجود
Seagate FireCuda 530 Heatsink SSD - 1TB
Seagate FireCuda 530 Heatsink SSD - 1TB
SSD PCIe gen 4
Seagate FireCuda 530 Heatsink SSD - 1TB
SSD PCIe gen 4
ناموجود
Seagate FireCuda 530 Heatsink SSD - 2TB
Seagate FireCuda 530 Heatsink SSD - 2TB
SSD PCIe gen 4
Seagate FireCuda 530 Heatsink SSD - 2TB
SSD PCIe gen 4
ناموجود
Seagate FireCuda 530 Heatsink SSD - 4TB
Seagate FireCuda 530 Heatsink SSD - 4TB
SSD PCIe gen 4
Seagate FireCuda 530 Heatsink SSD - 4TB
SSD PCIe gen 4
ناموجود
Seagate FireCuda 530 SSD - 2TB
Seagate FireCuda 530 SSD - 2TB
SSD PCIe gen 4
Seagate FireCuda 530 SSD - 2TB
SSD PCIe gen 4
ناموجود
Seagate FireCuda 530‌ Heatsink SSD - 500GB
Seagate FireCuda 530‌ Heatsink SSD - 500GB
SSD PCIe gen 4
Seagate FireCuda 530‌ Heatsink SSD - 500GB
SSD PCIe gen 4
ناموجود
WD_BLACK SN850 SSD - 500GB
WD_BLACK SN850 SSD - 500GB
SSD PCIe gen 4
WD_BLACK SN850 SSD - 500GB
SSD PCIe gen 4
ناموجود
WD_BLACK SN850 SSD with Heatsink - 500GB
WD_BLACK SN850 SSD with Heatsink - 500GB
SSD PCIe gen 4
WD_BLACK SN850 SSD with Heatsink - 500GB
SSD PCIe gen 4
ناموجود
نمايش 1 تا 22 از 22 (1 صفحه)
حافظه, جانبی, PS5, PlayStation