کنترلرهای ایکس باکس


در این صفحه می‌توانید برای مشاهده قیمت و خرید دسته ایکس باکس مراجعه کنید. این صفحه شامل دسته ایکس باکس وان و دسته ایکس باکس سری ایکس/اس می‌شود. تمام این کنترلرها با تمام مدل‌های ایکس باکس وان و ایکس باکس سری ایکس / اس سازگار هستند. توجه: هیچ کدام از مدل‌های کنترلر ایکس باکس، دارای کد گیم پس یا کد دیگری نیستند، مگر اینکه در توضیحات محصول ذکر شده باشد. توجه: باکس تمام کنترلرها برای ثبت شماره سریال محصول در سفارش شما، پس از ثبت سفارش باز می‌شوند.

Xbox Wireless Controller - New Series - Robot White
Xbox Wireless Controller - New Series - Robot White
کنترلر بی‌سیم ایکس باکس - سری جدید
Xbox Wireless Controller - New Series - Robot White
کنترلر بی‌سیم ایکس باکس - سری جدید
Xbox Wireless Controller - New Series - Space Jam: A New Legacy Tune Squad Limited Edition
Xbox Wireless Controller - New Series - Space Jam: A New Legacy Tune Squad Limited Edition
کنترلر بی‌سیم ایکس باکس - سری جدید
Xbox Wireless Controller - New Series - Space Jam: A New Legacy Tune Squad Limited Edition
کنترلر بی‌سیم ایکس باکس - سری جدید
Xbox Wireless Controller - New Series - Forza Horizon 5 Limited Edition
Xbox Wireless Controller - New Series - Forza Horizon 5 Limited Edition
کنترلر بی‌سیم ایکس باکس - سری جدید
Xbox Wireless Controller - New Series - Forza Horizon 5 Limited Edition
کنترلر بی‌سیم ایکس باکس - سری جدید
Xbox Wireless Controller - New Series - XBOX 20th Anniversary Special Edition
Xbox Wireless Controller - New Series - XBOX 20th Anniversary Special Edition
کنترلر بی‌سیم ایکس باکس - سری جدید
Xbox Wireless Controller - New Series - XBOX 20th Anniversary Special Edition
کنترلر بی‌سیم ایکس باکس - سری جدید
Xbox Wireless Controller -– Space Jam: A New Legacy Serververse  Limited Edition
Xbox Wireless Controller -– Space Jam: A New Legacy Serververse Limited Edition
کنترلر بی‌سیم ایکس باکس - سری جدید
Xbox Wireless Controller -– Space Jam: A New Legacy Serververse Limited Edition
کنترلر بی‌سیم ایکس باکس - سری جدید
Xbox Wireless Controller - New Series -– Space Jam: A New Legacy Goon Squad Limited Edition
Xbox Wireless Controller - New Series -– Space Jam: A New Legacy Goon Squad Limited Edition
کنترلر بی‌سیم ایکس باکس - سری جدید
Xbox Wireless Controller - New Series -– Space Jam: A New Legacy Goon Squad Limited Edition
کنترلر بی‌سیم ایکس باکس - سری جدید
Xbox One Wireless Controller - Phantom Black Special Edition
Xbox One Wireless Controller - Phantom Black Special Edition
کنترلر بی‌سیم ایکس باکس
Xbox One Wireless Controller - Phantom Black Special Edition
کنترلر بی‌سیم ایکس باکس
Xbox Wireless Controller - New Series - Starfield Limited Edition
Xbox Wireless Controller - New Series - Starfield Limited Edition
کنترلر بی‌سیم ایکس باکس - سری جدید
Xbox Wireless Controller - New Series - Starfield Limited Edition
کنترلر بی‌سیم ایکس باکس - سری جدید
Xbox One Wireless Controller - Green-Orange
Xbox One Wireless Controller - Green-Orange
کنترلر بی‌سیم ایکس باکس
Xbox One Wireless Controller - Green-Orange
کنترلر بی‌سیم ایکس باکس
Xbox Wireless Controller - New Series - Gold Shadow Special Edition
Xbox Wireless Controller - New Series - Gold Shadow Special Edition
کنترلر بی‌سیم ایکس باکس - سری جدید
Xbox Wireless Controller - New Series - Gold Shadow Special Edition
کنترلر بی‌سیم ایکس باکس - سری جدید
Xbox One Wireless Controller - Patrol Tech Special Edition
Xbox One Wireless Controller - Patrol Tech Special Edition
کنترلر بی‌سیم ایکس باکس
Xbox One Wireless Controller - Patrol Tech Special Edition
کنترلر بی‌سیم ایکس باکس
Xbox One Wireless Controller - Sport Blue Special Edition
Xbox One Wireless Controller - Sport Blue Special Edition
کنترلر بی‌سیم ایکس باکس
Xbox One Wireless Controller - Sport Blue Special Edition
کنترلر بی‌سیم ایکس باکس
Xbox One Wireless Controller - Sport Red Special Edition
Xbox One Wireless Controller - Sport Red Special Edition
کنترلر بی‌سیم ایکس باکس
Xbox One Wireless Controller - Sport Red Special Edition
کنترلر بی‌سیم ایکس باکس
Xbox One Wireless Controller - Phantom White Special Edition
Xbox One Wireless Controller - Phantom White Special Edition
کنترلر بی‌سیم ایکس باکس
Xbox One Wireless Controller - Phantom White Special Edition
کنترلر بی‌سیم ایکس باکس
Xbox One Wireless Controller - Recon Tech Special Edition
Xbox One Wireless Controller - Recon Tech Special Edition
کنترلر بی‌سیم ایکس باکس
Xbox One Wireless Controller - Recon Tech Special Edition
کنترلر بی‌سیم ایکس باکس
Xbox Wireless Controller - New Series - Astral Purple
Xbox Wireless Controller - New Series - Astral Purple
کنترلر بی‌سیم ایکس باکس - سری جدید
Xbox Wireless Controller - New Series - Astral Purple
کنترلر بی‌سیم ایکس باکس - سری جدید
Xbox Wireless Controller - New Series - Mineral Camo
Xbox Wireless Controller - New Series - Mineral Camo
کنترلر بی‌سیم ایکس باکس - سری جدید
Xbox Wireless Controller - New Series - Mineral Camo
کنترلر بی‌سیم ایکس باکس - سری جدید
Xbox Wireless Controller - New Series - Daystrike Camo Special Edition
Xbox Wireless Controller - New Series - Daystrike Camo Special Edition
کنترلر بی‌سیم ایکس باکس - سری جدید
Xbox Wireless Controller - New Series - Daystrike Camo Special Edition
کنترلر بی‌سیم ایکس باکس - سری جدید
Xbox Wireless Controller - New Series - Stormcloud Vapor Special Edition
Xbox Wireless Controller - New Series - Stormcloud Vapor Special Edition
کنترلر بی‌سیم ایکس باکس - سری جدید
Xbox Wireless Controller - New Series - Stormcloud Vapor Special Edition
کنترلر بی‌سیم ایکس باکس - سری جدید
Razer Wireless Controller & Quick Charging Stand for XBOX - Captain America Limited Edition
Razer Wireless Controller & Quick Charging Stand for XBOX - Captain America Limited Edition
کنترلر بی‌سیم ایکس باکس و پایه شارژر - نسخه محدود
Razer Wireless Controller & Quick Charging Stand for XBOX - Captain America Limited Edition
کنترلر بی‌سیم ایکس باکس و پایه شارژر - نسخه محدود
Razer Wireless Controller & Quick Charging Stand for XBOX - Stormtrooper Limited Edition
Razer Wireless Controller & Quick Charging Stand for XBOX - Stormtrooper Limited Edition
کنترلر بی‌سیم ایکس باکس و پایه شارژر - نسخه محدود
Razer Wireless Controller & Quick Charging Stand for XBOX - Stormtrooper Limited Edition
کنترلر بی‌سیم ایکس باکس و پایه شارژر - نسخه محدود
Razer Wireless Controller & Quick Charging Stand for XBOX - The Mandalorian Beskar Limited Edition
Razer Wireless Controller & Quick Charging Stand for XBOX - The Mandalorian Beskar Limited Edition
کنترلر بی‌سیم ایکس باکس و پایه شارژر - نسخه محدود
Razer Wireless Controller & Quick Charging Stand for XBOX - The Mandalorian Beskar Limited Edition
کنترلر بی‌سیم ایکس باکس و پایه شارژر - نسخه محدود
Xbox Wireless Controller - New Series - Stellar Shift Special Edition
Xbox Wireless Controller - New Series - Stellar Shift Special Edition
کنترلر بی‌سیم ایکس باکس - سری جدید
Xbox Wireless Controller - New Series - Stellar Shift Special Edition
کنترلر بی‌سیم ایکس باکس - سری جدید
Xbox Wireless Controller - New Series - Remix Special Edition
Xbox Wireless Controller - New Series - Remix Special Edition
کنترلر بی‌سیم ایکس باکس - سری جدید
Xbox Wireless Controller - New Series - Remix Special Edition
کنترلر بی‌سیم ایکس باکس - سری جدید
نمايش 1 تا 24 از 77 (4 صفحه)
کنترلرهای, ایکس, باکس, XBOX