رم کامپیوتر


برای مشاهده قیمت و خرید رم کامپیوتر به اینجا مراجعه کنید. این صفحه شامل انواع رم کامپیوتر می‌شود و با کلیک روی هر محصول می‌توانید با مشخصات رم کامپیوتر مورد نظر خود آشنا شده و برای خرید رم کامپیوتر اقدام کنید.


Corsair Dominator Titanium RGB 32GB RAM - DDR5 - Dual Kit - Intel XMP - 6600MHz - CL32 - Black
Corsair Dominator Titanium RGB 32GB RAM - DDR5 - Dual Kit - Intel XMP - 6600MHz - CL32 - Black
رم DDR5 - مدل اینتل
Corsair Dominator Titanium RGB 32GB RAM - DDR5 - Dual Kit - Intel XMP - 6600MHz - CL32 - Black
رم DDR5 - مدل اینتل
Corsair Dominator Platinum RGB 64GB RAM -DDR5 - 6000MHz C40 - Black
Corsair Dominator Platinum RGB 64GB RAM -DDR5 - 6000MHz C40 - Black
رم DDR5
Corsair Dominator Platinum RGB 64GB RAM -DDR5 - 6000MHz C40 - Black
رم DDR5
Corsair Dominator Platinum RGB 64GB RAM -DDR5 - 5200MHz C40 - Black
00:00:00
Corsair Dominator Platinum RGB 64GB RAM -DDR5 - 5200MHz C40 - Black
رم DDR5
Corsair Dominator Platinum RGB 64GB RAM -DDR5 - 5200MHz C40 - Black
رم DDR5
16%- 16,200,000 تومان
Corsair Vengeance RGB Pro 32GB RAM - DDR4 -Intel XMP - 3600MHz - CL18
Corsair Vengeance RGB Pro 32GB RAM - DDR4 -Intel XMP - 3600MHz - CL18
رم DDR4
Corsair Vengeance RGB Pro 32GB RAM - DDR4 -Intel XMP - 3600MHz - CL18
رم DDR4
G.Skill Trident Z5 RGB 64GB RAM - DDR5 - 6400MHz CL32 - Black
G.Skill Trident Z5 RGB 64GB RAM - DDR5 - 6400MHz CL32 - Black
رم DDR5
G.Skill Trident Z5 RGB 64GB RAM - DDR5 - 6400MHz CL32 - Black
رم DDR5
Corsair Dominator Platinum RGB 64GB RAM -DDR5 - AMD EXPO - 6000MHz C40 - Grey
Corsair Dominator Platinum RGB 64GB RAM -DDR5 - AMD EXPO - 6000MHz C40 - Grey
رم DDR5 - مدل AMD
Corsair Dominator Platinum RGB 64GB RAM -DDR5 - AMD EXPO - 6000MHz C40 - Grey
رم DDR5 - مدل AMD
Corsair Vengeance RGB 96GB DDR5 - Intel XMP - 5600MHz - CL40
Corsair Vengeance RGB 96GB DDR5 - Intel XMP - 5600MHz - CL40
رم DDR5 - مدل اینتل
Corsair Vengeance RGB 96GB DDR5 - Intel XMP - 5600MHz - CL40
رم DDR5 - مدل اینتل
Corsair Vengeance RGB 96GB DDR5 - Intel XMP - 5200MHz - CL38
Corsair Vengeance RGB 96GB DDR5 - Intel XMP - 5200MHz - CL38
رم DDR5 - مدل اینتل
Corsair Vengeance RGB 96GB DDR5 - Intel XMP - 5200MHz - CL38
رم DDR5 - مدل اینتل
Corsair Dominator Platinum RGB 64GB RAM -DDR5 - 5600MHz C40 - Black
Corsair Dominator Platinum RGB 64GB RAM -DDR5 - 5600MHz C40 - Black
رم DDR5
Corsair Dominator Platinum RGB 64GB RAM -DDR5 - 5600MHz C40 - Black
رم DDR5
Corsair Dominator Platinum RGB 64GB RAM -DDR5 - 5200MHz C40 - White
Corsair Dominator Platinum RGB 64GB RAM -DDR5 - 5200MHz C40 - White
رم DDR5
Corsair Dominator Platinum RGB 64GB RAM -DDR5 - 5200MHz C40 - White
رم DDR5
Corsair Dominator Platinum RGB 64GB RAM -DDR5 - 5600MHz C40 - White
Corsair Dominator Platinum RGB 64GB RAM -DDR5 - 5600MHz C40 - White
رم DDR5
Corsair Dominator Platinum RGB 64GB RAM -DDR5 - 5600MHz C40 - White
رم DDR5
Corsair Vengeance RGB 64GB DDR5 - Intel XMP - 6000MHz - CL40
Corsair Vengeance RGB 64GB DDR5 - Intel XMP - 6000MHz - CL40
رم DDR5 - مدل اینتل
Corsair Vengeance RGB 64GB DDR5 - Intel XMP - 6000MHz - CL40
رم DDR5 - مدل اینتل
G.Skill Trident Z5 RGB 32GB RAM - DDR5 - 6600MHz CL34 - Black
G.Skill Trident Z5 RGB 32GB RAM - DDR5 - 6600MHz CL34 - Black
رم DDR5
G.Skill Trident Z5 RGB 32GB RAM - DDR5 - 6600MHz CL34 - Black
رم DDR5
Corsair Vengeance RGB 48GB DDR5 - Intel XMP - 7000MHz - CL40
Corsair Vengeance RGB 48GB DDR5 - Intel XMP - 7000MHz - CL40
رم DDR5 - مدل اینتل
Corsair Vengeance RGB 48GB DDR5 - Intel XMP - 7000MHz - CL40
رم DDR5 - مدل اینتل
Corsair Vengeance RGB 32GB DDR5 - Intel XMP - 7000MHz - CL34
Corsair Vengeance RGB 32GB DDR5 - Intel XMP - 7000MHz - CL34
رم DDR5 - مدل اینتل
Corsair Vengeance RGB 32GB DDR5 - Intel XMP - 7000MHz - CL34
رم DDR5 - مدل اینتل
Corsair Vengeance RGB 32GB DDR5 - Intel XMP - 7200MHz - CL34
Corsair Vengeance RGB 32GB DDR5 - Intel XMP - 7200MHz - CL34
رم DDR5 - مدل اینتل
Corsair Vengeance RGB 32GB DDR5 - Intel XMP - 7200MHz - CL34
رم DDR5 - مدل اینتل
Corsair Vengeance RGB 64GB DDR5 - Intel XMP - 5200MHz - CL40
Corsair Vengeance RGB 64GB DDR5 - Intel XMP - 5200MHz - CL40
رم DDR5 - مدل اینتل
Corsair Vengeance RGB 64GB DDR5 - Intel XMP - 5200MHz - CL40
رم DDR5 - مدل اینتل
Corsair Vengeance RGB 32GB DDR5 - Intel XMP - 6800MHz - CL40
Corsair Vengeance RGB 32GB DDR5 - Intel XMP - 6800MHz - CL40
رم DDR5 - مدل اینتل
Corsair Vengeance RGB 32GB DDR5 - Intel XMP - 6800MHz - CL40
رم DDR5 - مدل اینتل
Corsair Dominator Platinum RGB 32GB RAM -DDR5 - 6000MHz C36 - Black
Corsair Dominator Platinum RGB 32GB RAM -DDR5 - 6000MHz C36 - Black
رم DDR5
Corsair Dominator Platinum RGB 32GB RAM -DDR5 - 6000MHz C36 - Black
رم DDR5
Corsair Vengeance RGB 48GB DDR5 - Intel XMP - 5600MHz - CL40
Corsair Vengeance RGB 48GB DDR5 - Intel XMP - 5600MHz - CL40
رم DDR5 - مدل اینتل
Corsair Vengeance RGB 48GB DDR5 - Intel XMP - 5600MHz - CL40
رم DDR5 - مدل اینتل
Corsair Dominator Platinum RGB 32GB RAM -DDR5 - 6200MHz C36 - Black
Corsair Dominator Platinum RGB 32GB RAM -DDR5 - 6200MHz C36 - Black
رم DDR5
Corsair Dominator Platinum RGB 32GB RAM -DDR5 - 6200MHz C36 - Black
رم DDR5
Corsair Vengeance RGB Pro 64GB RAM - DDR4 -Intel XMP - 3600MHz - CL18
Corsair Vengeance RGB Pro 64GB RAM - DDR4 -Intel XMP - 3600MHz - CL18
رم DDR4
Corsair Vengeance RGB Pro 64GB RAM - DDR4 -Intel XMP - 3600MHz - CL18
رم DDR4
Corsair Dominator Platinum RGB 32GB RAM -DDR5 - 5200MHz C40 - White
Corsair Dominator Platinum RGB 32GB RAM -DDR5 - 5200MHz C40 - White
رم DDR5
Corsair Dominator Platinum RGB 32GB RAM -DDR5 - 5200MHz C40 - White
رم DDR5
Corsair Vengeance RGB 32GB DDR5 - Intel XMP - 6200MHz - CL36
Corsair Vengeance RGB 32GB DDR5 - Intel XMP - 6200MHz - CL36
رم DDR5 - مدل اینتل
Corsair Vengeance RGB 32GB DDR5 - Intel XMP - 6200MHz - CL36
رم DDR5 - مدل اینتل
نمايش 1 تا 24 از 120 (5 صفحه)
رم