Corsair Vengeance RGB 32GB RAM - DDR5 - Dual Kit - AMD EXPO - 5200MHz - CL40
Corsair Vengeance RGB 32GB RAM - DDR5 - Dual Kit - AMD EXPO - 5200MHz - CL40
رم DDR5 - مدل AMD
Corsair Vengeance RGB 32GB RAM - DDR5 - Dual Kit - AMD EXPO - 5200MHz - CL40
رم DDR5 - مدل AMD
Corsair Dominator Titanium RGB 96GB RAM - DDR5 - Dual Kit - Intel XMP - 6600MHz - CL32 - White
Corsair Dominator Titanium RGB 96GB RAM - DDR5 - Dual Kit - Intel XMP - 6600MHz - CL32 - White
رم DDR5 - مدل اینتل
Corsair Dominator Titanium RGB 96GB RAM - DDR5 - Dual Kit - Intel XMP - 6600MHz - CL32 - White
رم DDR5 - مدل اینتل
Corsair Dominator Titanium RGB 96GB RAM - DDR5 - Dual Kit - Intel XMP - 6600MHz - CL32 - Black
Corsair Dominator Titanium RGB 96GB RAM - DDR5 - Dual Kit - Intel XMP - 6600MHz - CL32 - Black
رم DDR5 - مدل اینتل
Corsair Dominator Titanium RGB 96GB RAM - DDR5 - Dual Kit - Intel XMP - 6600MHz - CL32 - Black
رم DDR5 - مدل اینتل
G.Skill Trident Z5 RGB 96GB RAM - DDR5 - 6400MHz - CL32 - White
G.Skill Trident Z5 RGB 96GB RAM - DDR5 - 6400MHz - CL32 - White
رم DDR5
G.Skill Trident Z5 RGB 96GB RAM - DDR5 - 6400MHz - CL32 - White
رم DDR5
Corsair Vengeance RGB 96GB DDR5 - Intel XMP - 5600MHz - CL40
Corsair Vengeance RGB 96GB DDR5 - Intel XMP - 5600MHz - CL40
رم DDR5 - مدل اینتل
Corsair Vengeance RGB 96GB DDR5 - Intel XMP - 5600MHz - CL40
رم DDR5 - مدل اینتل
Corsair Dominator Titanium RGB 64GB RAM - DDR5 - Dual Kit - Intel XMP - 6000MHz - CL30 - Black
Corsair Dominator Titanium RGB 64GB RAM - DDR5 - Dual Kit - Intel XMP - 6000MHz - CL30 - Black
رم DDR5 - مدل اینتل
Corsair Dominator Titanium RGB 64GB RAM - DDR5 - Dual Kit - Intel XMP - 6000MHz - CL30 - Black
رم DDR5 - مدل اینتل
Corsair Dominator Platinum RGB 64GB RAM -DDR5 - 6800MHz C40 - Black
Corsair Dominator Platinum RGB 64GB RAM -DDR5 - 6800MHz C40 - Black
رم DDR5
Corsair Dominator Platinum RGB 64GB RAM -DDR5 - 6800MHz C40 - Black
رم DDR5
Corsair Dominator Platinum RGB 64GB RAM -DDR5 - 6000MHz C40 - Black
Corsair Dominator Platinum RGB 64GB RAM -DDR5 - 6000MHz C40 - Black
رم DDR5
Corsair Dominator Platinum RGB 64GB RAM -DDR5 - 6000MHz C40 - Black
رم DDR5
Corsair Vengeance RGB 64GB DDR5 - Intel XMP - 6400MHz - CL32
Corsair Vengeance RGB 64GB DDR5 - Intel XMP - 6400MHz - CL32
رم DDR5 - مدل اینتل
Corsair Vengeance RGB 64GB DDR5 - Intel XMP - 6400MHz - CL32
رم DDR5 - مدل اینتل
G.Skill Trident Z5 RGB 64GB RAM - DDR5 - 6400MHz CL32 - Black
G.Skill Trident Z5 RGB 64GB RAM - DDR5 - 6400MHz CL32 - Black
رم DDR5
G.Skill Trident Z5 RGB 64GB RAM - DDR5 - 6400MHz CL32 - Black
رم DDR5
Corsair Dominator Titanium RGB 48GB RAM - DDR5 - Dual Kit - Intel XMP - 7200MHz - CL36 - Black
Corsair Dominator Titanium RGB 48GB RAM - DDR5 - Dual Kit - Intel XMP - 7200MHz - CL36 - Black
رم DDR5 - مدل اینتل
Corsair Dominator Titanium RGB 48GB RAM - DDR5 - Dual Kit - Intel XMP - 7200MHz - CL36 - Black
رم DDR5 - مدل اینتل
G.Skill Trident Z5 RGB 64GB RAM - DDR5 - 5600MHz CL36 - Black
G.Skill Trident Z5 RGB 64GB RAM - DDR5 - 5600MHz CL36 - Black
رم DDR5
G.Skill Trident Z5 RGB 64GB RAM - DDR5 - 5600MHz CL36 - Black
رم DDR5
Corsair Vengeance RGB 64GB DDR5 - Dual Kit - Intel XMP - 5600MHz - CL40
Corsair Vengeance RGB 64GB DDR5 - Dual Kit - Intel XMP - 5600MHz - CL40
رم DDR5 - مدل اینتل
Corsair Vengeance RGB 64GB DDR5 - Dual Kit - Intel XMP - 5600MHz - CL40
رم DDR5 - مدل اینتل
G.Skill Trident Z5 RGB 48GB RAM - DDR5 - 7200MHz CL36 - Black
G.Skill Trident Z5 RGB 48GB RAM - DDR5 - 7200MHz CL36 - Black
رم DDR5
G.Skill Trident Z5 RGB 48GB RAM - DDR5 - 7200MHz CL36 - Black
رم DDR5
Corsair Dominator Platinum RGB 64GB RAM -DDR5 - 5200MHz C40 - White
Corsair Dominator Platinum RGB 64GB RAM -DDR5 - 5200MHz C40 - White
رم DDR5
Corsair Dominator Platinum RGB 64GB RAM -DDR5 - 5200MHz C40 - White
رم DDR5
G.Skill Trident Z Royal Gold 64GB DDR4 RAM - Dual Kit - 3600MHz - CL18
G.Skill Trident Z Royal Gold 64GB DDR4 RAM - Dual Kit - 3600MHz - CL18
رم DDR4
G.Skill Trident Z Royal Gold 64GB DDR4 RAM - Dual Kit - 3600MHz - CL18
رم DDR4
Corsair Dominator Platinum RGB 64GB RAM -DDR5 - 5200MHz C40 - Black
Corsair Dominator Platinum RGB 64GB RAM -DDR5 - 5200MHz C40 - Black
رم DDR5
Corsair Dominator Platinum RGB 64GB RAM -DDR5 - 5200MHz C40 - Black
رم DDR5
Corsair Vengeance 64GB DDR5 - Dual Kit - Intel XMP - 5600MHz - CL36
Corsair Vengeance 64GB DDR5 - Dual Kit - Intel XMP - 5600MHz - CL36
رم DDR5 - مدل اینتل
Corsair Vengeance 64GB DDR5 - Dual Kit - Intel XMP - 5600MHz - CL36
رم DDR5 - مدل اینتل
Corsair Dominator Titanium RGB 32GB RAM - DDR5 - Dual Kit - Intel XMP - 6600MHz - CL32 - Black
Corsair Dominator Titanium RGB 32GB RAM - DDR5 - Dual Kit - Intel XMP - 6600MHz - CL32 - Black
رم DDR5 - مدل اینتل
Corsair Dominator Titanium RGB 32GB RAM - DDR5 - Dual Kit - Intel XMP - 6600MHz - CL32 - Black
رم DDR5 - مدل اینتل
Corsair Vengeance RGB 64GB DDR5 - Intel XMP - 5200MHz - CL40
Corsair Vengeance RGB 64GB DDR5 - Intel XMP - 5200MHz - CL40
رم DDR5 - مدل اینتل
Corsair Vengeance RGB 64GB DDR5 - Intel XMP - 5200MHz - CL40
رم DDR5 - مدل اینتل
G.Skill Trident Z RGB 64GB DDR4 RAM - Dual Kit - 3600MHz - CL18
G.Skill Trident Z RGB 64GB DDR4 RAM - Dual Kit - 3600MHz - CL18
رم DDR4
G.Skill Trident Z RGB 64GB DDR4 RAM - Dual Kit - 3600MHz - CL18
رم DDR4
Corsair Vengeance 64GB DDR5 - Dual Kit - Intel XMP - 5200MHz - CL40
Corsair Vengeance 64GB DDR5 - Dual Kit - Intel XMP - 5200MHz - CL40
رم DDR5 - مدل اینتل
Corsair Vengeance 64GB DDR5 - Dual Kit - Intel XMP - 5200MHz - CL40
رم DDR5 - مدل اینتل
Corsair Vengeance RGB 32GB DDR5 - Intel XMP - 6800MHz - CL40
Corsair Vengeance RGB 32GB DDR5 - Intel XMP - 6800MHz - CL40
رم DDR5 - مدل اینتل
Corsair Vengeance RGB 32GB DDR5 - Intel XMP - 6800MHz - CL40
رم DDR5 - مدل اینتل
G.Skill Trident Z Royal Gold 64GB DDR4 RAM - Dual Kit - 3200MHz - CL16
G.Skill Trident Z Royal Gold 64GB DDR4 RAM - Dual Kit - 3200MHz - CL16
رم DDR4
G.Skill Trident Z Royal Gold 64GB DDR4 RAM - Dual Kit - 3200MHz - CL16
رم DDR4
نمايش 1 تا 24 از 140 (6 صفحه)

رم کامپیوتر


برای مشاهده قیمت و خرید رم کامپیوتر به اینجا مراجعه کنید. این صفحه شامل انواع رم کامپیوتر می‌شود و با کلیک روی هر محصول می‌توانید با مشخصات رم کامپیوتر مورد نظر خود آشنا شده و برای خرید رم کامپیوتر اقدام کنید.

رم