پردازنده کامپیوتر


در این صفحه می‌توانید برای مشاهده قیمت و خرید پردازنده مرکزی کامپیوتر اقدام کنید. پردازنده مرکزی یا CPU، کار پردازش اصلی تمام عملیات درون یک کامپیوتر را بر عهده دارد. در این صفحه می‌توانید با انواع پردازنده‌های اینتل و AMD آشنا شوید و پس از مطالعه مشخصات و ویژگی‌های هر کدام، برای خرید پردازنده CPU اقدام کنید.


Intel Core i9-14900K Gaming Desktop Processor - UNLOCKED
Intel Core i9-14900K Gaming Desktop Processor - UNLOCKED
Intel Core i9 14th Gen
Intel Core i9-14900K Gaming Desktop Processor - UNLOCKED
Intel Core i9 14th Gen
Intel Core i9-14900KF Gaming Desktop Processor - UNLOCKED
Intel Core i9-14900KF Gaming Desktop Processor - UNLOCKED
Intel Core i9 14th Gen
Intel Core i9-14900KF Gaming Desktop Processor - UNLOCKED
Intel Core i9 14th Gen
Intel Core i7-14700K Gaming Desktop Processor - UNLOCKED
Intel Core i7-14700K Gaming Desktop Processor - UNLOCKED
Intel Core i7 14th Gen
Intel Core i7-14700K Gaming Desktop Processor - UNLOCKED
Intel Core i7 14th Gen
Intel Core i7-14700KF Gaming Desktop Processor - UNLOCKED
Intel Core i7-14700KF Gaming Desktop Processor - UNLOCKED
Intel Core i7 14th Gen
Intel Core i7-14700KF Gaming Desktop Processor - UNLOCKED
Intel Core i7 14th Gen
Intel Core i5-14600K Gaming Desktop Processor - UNLOCKED
Intel Core i5-14600K Gaming Desktop Processor - UNLOCKED
Intel Core i5 14th Gen
Intel Core i5-14600K Gaming Desktop Processor - UNLOCKED
Intel Core i5 14th Gen
Intel Core i5-14600KF Gaming Desktop Processor - UNLOCKED
Intel Core i5-14600KF Gaming Desktop Processor - UNLOCKED
Intel Core i5 14th Gen
Intel Core i5-14600KF Gaming Desktop Processor - UNLOCKED
Intel Core i5 14th Gen
AMD Ryzen 3 Pro 4350G Processor - TRAY
AMD Ryzen 3 Pro 4350G Processor - TRAY
AMD Ryzen 3
AMD Ryzen 3 Pro 4350G Processor - TRAY
AMD Ryzen 3
AMD Ryzen 9 7950X3D Processor - BOX
AMD Ryzen 9 7950X3D Processor - BOX
AMD Ryzen 9
AMD Ryzen 9 7950X3D Processor - BOX
AMD Ryzen 9
AMD Ryzen 9 7950X Processor - BOX
AMD Ryzen 9 7950X Processor - BOX
AMD Ryzen 9
AMD Ryzen 9 7950X Processor - BOX
AMD Ryzen 9
AMD Ryzen 9 7900X Processor - BOX
AMD Ryzen 9 7900X Processor - BOX
AMD Ryzen 9
AMD Ryzen 9 7900X Processor - BOX
AMD Ryzen 9
AMD Ryzen 9 7900 Processor - BOX
AMD Ryzen 9 7900 Processor - BOX
AMD Ryzen 9
AMD Ryzen 9 7900 Processor - BOX
AMD Ryzen 9
AMD Ryzen 7 7800X3D Processor - BOX
AMD Ryzen 7 7800X3D Processor - BOX
AMD Ryzen 7
AMD Ryzen 7 7800X3D Processor - BOX
AMD Ryzen 7
AMD Ryzen 7 7700 Processor - BOX
AMD Ryzen 7 7700 Processor - BOX
AMD Ryzen 7
AMD Ryzen 7 7700 Processor - BOX
AMD Ryzen 7
AMD Ryzen 7 7700X Processor - BOX
AMD Ryzen 7 7700X Processor - BOX
AMD Ryzen 7
AMD Ryzen 7 7700X Processor - BOX
AMD Ryzen 7
AMD Ryzen 5 7600X Processor - BOX
AMD Ryzen 5 7600X Processor - BOX
AMD Ryzen 5
AMD Ryzen 5 7600X Processor - BOX
AMD Ryzen 5
Intel Core i7-10700K 10th Gen Processor - TRAY
Intel Core i7-10700K 10th Gen Processor - TRAY
Intel Core i7 10th Gen
Intel Core i7-10700K 10th Gen Processor - TRAY
Intel Core i7 10th Gen
Intel Core i7-10700KF 10th Gen Processor - TRAY
Intel Core i7-10700KF 10th Gen Processor - TRAY
Intel Core i7 10th Gen
Intel Core i7-10700KF 10th Gen Processor - TRAY
Intel Core i7 10th Gen
Intel Core i5-10400 10th Gen Processor - TRAY
Intel Core i5-10400 10th Gen Processor - TRAY
Intel Core i5 10th Gen
Intel Core i5-10400 10th Gen Processor - TRAY
Intel Core i5 10th Gen
Intel Core i9-11900K 11th Gen Processor - TRAY
Intel Core i9-11900K 11th Gen Processor - TRAY
Intel Core i9 11th Gen
Intel Core i9-11900K 11th Gen Processor - TRAY
Intel Core i9 11th Gen
Intel Core i7-11700 11th Gen Processor - TRAY
Intel Core i7-11700 11th Gen Processor - TRAY
Intel Core i7 11th Gen
Intel Core i7-11700 11th Gen Processor - TRAY
Intel Core i7 11th Gen
Intel Core i9-13900K 13th Gen Processor - TRAY
Intel Core i9-13900K 13th Gen Processor - TRAY
Intel Core i9 13th Gen
Intel Core i9-13900K 13th Gen Processor - TRAY
Intel Core i9 13th Gen
Intel Core i7-13700K 13th Gen Processor - TRAY
Intel Core i7-13700K 13th Gen Processor - TRAY
Intel Core i7 13th Gen
Intel Core i7-13700K 13th Gen Processor - TRAY
Intel Core i7 13th Gen
Intel Core i7-13700F 13th Gen Processor - TRAY
Intel Core i7-13700F 13th Gen Processor - TRAY
Intel Core i7 13th Gen
Intel Core i7-13700F 13th Gen Processor - TRAY
Intel Core i7 13th Gen
Intel Core i7-13700KF 13th Gen Processor - TRAY
Intel Core i7-13700KF 13th Gen Processor - TRAY
Intel Core i7 13th Gen
Intel Core i7-13700KF 13th Gen Processor - TRAY
Intel Core i7 13th Gen
نمايش 1 تا 24 از 84 (4 صفحه)
cpu